Vestigio är en ideell förening som verkar för spridning av prevention för ett bättre samhälle. Just nu arbetar vi huvudsakligen med PAX i skolan i samarbete med PAXIS Institute, Karolinska Institutet, Folkhälsomyndigheten och Länsstyrelsen i Stockholm.

Organisationsnummer: 802504-2188