Välkommen

Vestigio är en ideell förening som verkar för spridning av prevention för ett bättre samhälle. Föreningen utgår från att modeller som visar sig fungera i forskning bäst gynnar samhället om de implementeras i samhället i människors vardag. Klicka här för att ta del av våra stadgar.

Just nu arbetar Vestigio huvudsakligen med PAX i skolan, som vi sprider i samarbete med PAXIS Institute och forskar på i samarbete med Linnéuniversitetet.

Organisationsnummer: 802504-2188